IELTS sınavı hazırlık

International English Language Testing System

International English Language Testing System
IETLS sınavı hazırlık

IELST sınavı hazırlık

IELTS sınavı, akademik ve genel amaçlı olmak üzere iki türde yapılan bir sınav türüdür. İngilizce konuşulan bir ülkede üniversite eğitimi almak veya iş sahibi olmak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır.

IELST sınavı hazırlık programının temel amacı, sınava giren kişinin İngilizcedeki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini belirlemektir.

 

IELTS SINAV AŞAMALARI

IELTS sınavı, dört farklı aşamadan oluşur. Sınava giren adayların dinleme, okuma yazma ve konuşma olarak ayrılan dört aşamayı da tamamlamaları gerekir.  IELTS sınavında karşımıza çıkan bu dört aşama, girdiğiniz sınavın genel veya akademik olmasına göre değişiklik gösterebilir. Bu dört aşamadan alınacak notların ortalaması genel sınav sonucunu oluşturur. Toplam sınav süresi yaklaşık 3 saat sürmektedir.

 

DİNLEME

IELTS sınavında dinleme bölümü, dört ayrı aşamadan oluşur. Ortalama 30-40 dakika süren bu bölümde katılımcıya bölümler arası geçiş için 10 dakika süre tanınır. Sorular çoktan seçmeli, kısa cevaplar, cümle ve özet tamamlama, tablo doldurma, not tamamlama ve eşleşmelerden oluşur.

 

OKUMA

IELTS sınavında okuma bölümü, üç bölümden oluşur. Akademik veya genel olsa da üçer bölümden oluşan okuma bölümünde, sınav türü genel ise metinler daha kısa ve basittir. Sınav süresi 60 dakikadır.

 

YAZMA

IELTS sınavında yazma bölümü, iki ayrı aşamadan oluşur. Sınavın ilk aşamasında katılımcıdan bir tabloyu anlatması istenirken, ikinci aşamada ise seçilen bir başlıkta kompozisyon yazması istenmektedir. Sınav süresi 60 dakikadır.

 

KONUŞMA

IELTS sınavında konuşma bölümü, üç ayrı aşamadan oluşur. Sınavın ilk aşamasında katılımcıdan kendi hakkında genel bilgi vermesi, ikinci kısımda verilen bir başlık üzerine 1 dakika düşündükten sonra konu hakkında konuşması, üçüncü kısımda ise bir önceki aşamada verilen konu ile ilgili olarak denetmenle sohbet etmesi beklenir.

 

IELTS SINAVI HAZIRLIK PROGRAMI

Amerikan Kültür Kırıkkale Temsilciliği olarak IELTS sınavına yönelik hazırlık programımız için katılımcının yapılan seviye tespit sonucunda C2 düzeyinde dil becerinin olması şartını aramaktayız. Kişi Eğer C2 dil becerisine sahip ise direkt olarak IELTS Hazırlık programına alıyoruz. Toplam 50-60 saatlik bir program ile kişiyi hazır hale getirebiliyoruz. Alanında uzman kadromuz ve geniş özgün materyal arşivimiz bu süreçte hem öğrencimizin hem de bizlerin işini kolaylaştırmaktadır. Ders program ve süreci öğrencimize göre ayarlanarak en kısa sürede dönüş alarak hedefe en kısa sürede ulaştırmaktayız.